top of page

Huisreglement

Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt enkele afspraken te maken en verwachten wij dat iedereen deze zal naleven.

 • Zich als lid inschrijven betekent dat het huisreglement gekend en aanvaard is.

 • De dansers komen op tijd naar de dansles. De opwarming zorgt voor een goede start van de dansles en voorkomt blessures en is daarom onmisbaar!

 • Het is niet toegestaan dat ouders blijven kijken tijdens de dansles.

 • Het is niet toegestaan om de danszaal met buitenschoenen te betreden! Bij het betreden van de danslokalen is het verplicht uw schoenen om te wisselen in droge en propere dansschoenen. Tijdens de les wordt er gevraagd goede dansschoenen/sneakers te dragen die voldoende enkelsteun geven. Dit is noodzakelijk om geen blessures op te lopen. Enkel instappertjes en instappers mogen turnpantoffeltjes dragen.

 • Gelieve sportieve kledij te dragen.  

 • Om te voorkomen dat lang haar niet in de weg zit tijdens het dansen, adviseren we om het in een staart te doen of op te steken.

 • Sieraden en kostbare voorwerpen worden geadviseerd thuis te laten. Sieraden mogen absoluut NIET gedragen worden in een dansles, om ongelukken te voorkomen. Kmove is NIET verantwoordelijk voor diefstal of verlies van waardevolle voorwerpen.

 • Er mag geen kauwgom of ander snoep gegeten worden tijdens de dansles.

 • Tijdens een dansles adviseren wij om water te drinken en geen frisdranken. Dit het liefst in plastic flesjes of eigen drinkbus.

 • Mobiele telefoons, smartphones dienen tijdens de lessen uitgezet te worden. Indien u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dan dient u dit voor de aanvang van de les aan de docent te melden.

 • Het is niet toegelaten te filmen in de les (zonder toestemming van de lesgever). De toestemming om filmpjes op youtube, facebook, enzovoort te plaatsen gebeurt eerst in overleg met de docent.

 • Een lessenreeks of beurtenkaart is strikt persoonlijk en kan niet worden doorgegeven aan anderen.

 • Leden kunnen tijdens de danslessen of andere festiviteiten gefotografeerd worden. Die foto’s kunnen gebruikt worden op de website of voor publicitaire doeleinden. Alle leden worden verondersteld dit aangeduid al dan niet goedgekeurd te hebben bij hun inschrijving. (zie privacyverklaring)

 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent zal er voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een email, telefonisch of via de website op de hoogte gesteld.

 • Lesgeld wordt niet terugbetaald voor enkele gemiste lessen. Bij langdurige ziekte of revalidatie kan het geld enkel worden teruggevorderd in de vorm van een tegoedbon mits een geldig doktersattest (van minstens 2 maanden).

bottom of page